icon-patient-general-info 

General information

NL FR

Beste bezoeker, 
Geachte heer/mevrouw,
 
Welkom op de site van de BPS !
 
De BPS (Belgian Pain Society) draagt het behandelen van pijn volgens het Bio-Psycho-Sociaal model hoog in het vaandel.
 
Dit wil zeggen dat zij volledig achter het pijn team van een ziekenhuis staan dat samen met uw huisarts niet alleen het organische aspect van de pijn gaat benaderen ( de buik, rug, hals, hoofd ed. ), maar ook de wisselwerking en invloed op uw geest en sociaal gebeuren ter harte neemt.
 
Veel ziekenhuizen werkten tot nu toe al op die manier samen met één of meerdere klinische psycholo(o)g(en), verpleegkundig pijnspecialiste(n), kinesist(en), ergotherapeut(en), sociale dienst en diverse andere disciplines ( fysiotherapie-revalidatie, neurologie, neurochirurgie, orthopedie, …).
 
Alle Belgische ziekenhuizen hebben sinds juli 2013 van de overheid de mogelijkheid én de opdracht gekregen  hun pijnbeleid verder uit te bouwen. 
 
Een interdisciplinaire aanpak van chronische pijn waar U als patiënt ( met zijn verhaal en klinisch onderzoek) centraal staat en dus niet alleen een monodisciplinaire benadering van uw klachten blijft de hoeksteen van een goede pijnbehandeling.
Zo probeert iedereen het langer aanhouden van uw pijn ( chronisch worden)  mee te voorkomen !
 
U kunt verder doorklikken op de lijst van de door de overheid erkende ziekenhuizen. De soort erkenning hangt vaak samen met de uitgebreidheid van de multidisciplinaire bestaffing.
 
Wij wensen U veel succes in de behandeling toe !
 
 
 
Cher visiteur,
Cher monsieur/madame
 
Bienvenue sur le site web de la BPS!
 
La BPS (Belgian Pain Society) s'est fait le porte-drapeau du traitement de la douleur selon le modèle Bio - Psycho - Social.
 
Ce qui veut dire qu'elle soutient à part entière l'équipe de la douleur d'un hôpital, qui en collaboration avec le médecin généraliste abordera non seulement l'aspect organique de la douleur (ventre, dos, tête, etc.), mais également l'interaction et l'influence sur l'esprit et l'aspect social.
 
De nombreux hôpitaux travaillent déjà de la sorte en collaboration avec un ou plusieurs psychologue(s) clinicien(s), infirmier(s) spécialiste(s) de la douleur, kinésithérapeutes(s), ergothérapeute(s), assistant(s) sociaux et divers autres disciplines (physiothérapie-revalidation, neurologie, neurochirurgie, orthopédie..).
 
Depuis juillet 2013, le Service public fédéral santé publique finance dans tous les hôpitaux belges une équipe algologique multidisciplinaire dont la mission est de développer des stratégies de lutte contre la douleur, s'adressant essentiellement aux patients hospitalisés. De plus, 35 hôpitaux ont pu développer un centre multidisciplinaire de la douleur chronique qui reçoit également des patients en consultation ambulatoire.
 
Une approche interdisciplinaire de la douleur chronique, où vous (en tant que patient avec votre histoire et les résultats de l'évaluation clinique) êtes primordial, reste le pilier d'un bon traitement de la douleur.
 
Ceci permet d'essayer d'éviter que votre douleur devienne chronique ou, si la douleur est déjà bien installée, d'améliorer votre qualité de vie au quotidien.
 
En cliquant, vous auriez la liste des centres multidisciplinaires reconnus par le SPF Santé publique. 
 
Nous vous souhaitons bonne chance avec votre traitement.
 
 

Upcoming events

icon-new-member

 Become a member

Become a member of the Belgian Pain Society. Click here for more information.