top of page

Vlaamse Pijnpsychologen

PIG Psychologen (Nl)
Website

Objectieven:

  • Het bieden van een inhoudelijk platform waar, vanuit de stuurgroep en me thematische inbreng van de leden, pijnrelevante bijscholingen, lezingen en intervisiemomenten worden georganiseerd rond thema's die de pijnpsycholoog, werkzaam in Multidisciplinaire Pijn Centra en/of Multidisciplinaire Algologische Teams, aanbelangt.

  • Behartigen van interdisciplinariteit in het veld van de acute en chronische pijn.

  • Een bevoorrecht aanspreekpunt in Vlaanderen zijn in het reflecteren over en bij het nemen van beslissingen betreffende de ontwikkelijk van pijnstructuren in België.

  • Samenwerking ondersteunen tussen 1ste, 2de en 3de lijn.

  • Reflecteren over de filosofische, ethische en deontologische aspecten bij de behandeling van chronische pijn.

  • Onderschrijven van het bio-psychosociaal model.

  • Belangenbehartiging van de pijnpsychologen.


Contact

Events

PIG events
bottom of page