top of page

Persbericht/Communiqué de presse Zona

BPS Award Winner2019.jpeg

Belgische geriaters, pijnspecialisten en patiënten benadrukken de zware tol van zona tijdens de week van de bewustwording van zona 2024.

In een gezamenlijke inspanning om het publieke bewustzijn over zona te verhogen, nemen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie (BVGG-SBGG), de Belgische Pijnvereniging (BPS) en een patiënt verbonden aan Pijnpunt vzw een standpunt in om de ernstige impact van zona (of ook gordelroos of herpes zoster) en de pijnlijke complicatie, postherpetische neuralgie (PHN), tijdens de Week van de  Bewustwording van zona, tussen 26 februari tot 3 maart, in de schijnwerpers te zetten. "Ondanks de  ernstige nood die postherpetische neuralgie (PHN) veroorzaakt, blijft het bewustzijn relatief laag", merkt  dr. Olivier De Coster, anesthesioloog bij AZ Delta, op.


***


Les gériatres belges, les spécialistes de la douleur et les patients mettent en évidence le lourd bilan du zona lors de la semaine de sensibilisation du zona 2024.


Dans un effort concerté pour sensibiliser le public au zona, la société belge de gériatrie et de gérontologie  (BVGG-SBGG), la Société belge de la douleur (BPS) et un patient associé à Pijnpunt vzw se mobilisent  pour mettre en lumière l'impact sérieux du zona (herpès zoster) et de ses complications douloureuses,  les névralgies post-zostériennes (NPZ) , lors de la semaine de sensibilisation du zona qui a lieu du 26  février au 3 mars. "Malgré la souffrance sévère causée par les névralgies post-zostériennes (NPZ), la  sensibilisation reste relativement faible", mentionne le 

Dr Olivier De Coster, anesthésiste à l'AZ Delta.

bottom of page