top of page

BPS gegevens - privacy beleid

De Belgian Pain Society hecht veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u hierbij dat het BPS de volgende persoonsgegevens van u heeft verzameld:

 

E-mailadres, RIZIV / INAMI-nummer, achternaam, voornaam, privé-adres, professioneel adres, telefoonnummer, voorkeurstaal van correspondentie (voor sommige is slechts gedeeltelijke informatie beschikbaar).

 

Het BPS gebruikt deze bovenstaande informatie enkel om u op de hoogte te houden van evenementen (onze 'Diverse Aankondigingen, Jaarlijks Wetenschappelijk Congres, etc.) en om accreditatiepunten toe te kennen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Als u ervoor heeft gekozen om uw naam, e-mailadres en lidmaatschap weer te geven, wordt deze informatie weergegeven in het online BPS-register dat alleen toegankelijk is voor leden van het BPS.

 

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, stuur dan een e-mail naar info@belgianpainsociety.org

bottom of page