top of page

Historisch

1985

 • De "Belgian Chapter" is officieel opgericht binnen de "International Association for the Study of Pain" (IASP), dat in 1973 gesticht is.

 • De eerste evaluatiestructuren en de behandeling van de pijn verschijnen in België in 1974. Enkele Belgische specialisten geïnteresseerd in de problemen van pijn, schrijven zich aan de IASP in 1975 in. Deze leden willen zich verenigen en dienen het oprichtingsverzoek in van een Belgisch Hoofdstuk binnen de IASP in 1982. Deze is officieel in 1985 opgericht.

1991

 • Het Belgische Hoofdstuk van de IASP besluit om zich in Vereniging Zonder Winstoogmerk te vormen.

 • Dit VZW wordt de "Belgian Pain Society" genoemd. Zij verzamelt, enerzijds de leden van de IASP, en anderzijds de geïnteresseerde personen door de evaluatie en de behandeling van de pijn in België, maar wensen geen deel uit te maken van een internationale wetenschappelijke vereniging.  De stichtende leden zijn de heren Hugo ADRIAENSEN, Jean-Claude DEVOGHEL, Alfred JOFFROY, Jean-Marie LIMPENS, Léon PLAGHKI en Mevrouw Myriam ZEICHER.

 • Het hoofdkantoor is aan het Ziekenhuis Erasme in Brussel gevestigd.

 

1992

 

 • Dankzij het vastgelegde partnership met de laboratoria UPSAMEDICA, verwezenlijkt de  BPS de eerste Nieuwsbrief.

 • De Nieuwsbrief brengt de leden op de hoogte van bepaalde wetenschappelijke adviezen, belangrijkste publicaties en het programma van de nationale en internationale congressen. Zij wordt oorspronkelijk aan een ritme van drie nummers per jaar verspreid.

 

1993

 

 • De BPS neemt actief deel aan de oprichting van "European Federation of IASP Chapters" (EFIC).

 • Deze nieuwe vereniging verenigt de Europese Hoofdstukken, leden van de IASP.

 

1994

 

 • De BPS opent voor de eerste keer de deuren van zijn jaarlijkse vergadering aan het buitenlandse publiek.

 • Deze wordt voornamelijk door huisartsen gevormd.  Het behandelde onderwerp is "Chirurgische behandeling van Lombalgie".

 

1995

 

 • Oprichting van de werkgroep "de overeenkomst pijncentra".

 • Het doel is criteria voor te stellen die als basis voor de goedkeuring van structuren kunnen dienen gespecialiseerd in de chronische pijn. Een synthese is in oktober 1995 goedgekeurd.

 • BPS organiseert zijn eerste persconferentie, ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag

 • Het doel van deze persconferentie is bij de medische pers en het grote publiek de bezorgdheid en de doelstellingen van zijn leden te verspreiden.

 

1996

 

 • De Jaarlijkse Vergadering duurt een volledige dag die in twee delen wordt onderverdeeld.

 • De ochtend, die voor de leden is gereserveerd, wordt besteed aan ateliers, georganiseerd, door "Special Interest Group" (SIG), op de volgende thema's: "Acute pain", "Cancer pain", "Invasive Pain Therapy", "Nursing", "Psychology", "Rehabilitatie", "Oro-facial Pain". In de Namiddag, open voor het professionele publiek van de gezondheidszorg, bevat een gemeenschappelijke zitting rond een centraal thema.

 

1997

 

 • Een bureau is verkozen voor de eerste keer op de Algemene Vergadering in maart 1997. Het verzekert het lopende beheer van de wetenschappelijke vereniging.

 • Het wetenschappelijk comité komt een paar keer per jaar samen. Het is permanent en geeft zijn bijstand voor de selectie van de wetenschappelijke prijs UPSA en voor de uitwerking van een curriculum in het domein van de pijn.

1998

 

 • Publicatie van het Witboek omvat de aanbevelingen voor de zorg van pijn in België

 • Dit project bestaat uit interviews, consensusvergaderingen, en tenslotte het opstellen en de verspreiding van het Witboek van de Pijn in België. Een extern kantoor wordt gecontacteerd om een gestructureerde campagne te kunnen leiden. De leden van het Bureau zijn de woordvoerders van deze ideeën bij de officiële instanties.

 • Verzoek aan de Oudsten van de Faculteiten om het basiscursus te verbeteren.

 • Oprichting van een 8e SIG.

 • Zijn thema is het gebruik van opioïden in de niet- kanker chronische pijnen.

 • Oprichting van een jaarboek van de leden.

1999

 

 • De handelingen van het wetenschappelijke congres worden eveneens bij de huisartsen verspreid. Het doel is ze te betrekken in de oprichting van een netwerk pijn.

 • In bepaalde universiteiten noteert men de oprichting van een verschillende onderwijstak van de pijn.

2001

 

 • Lezing van de minister van Sociale Zaken, de heer F. Vandenbroucke tijdens het symposium van BPS.

 • Deze legt de nadruk op het opstellen van een gestructureerd netwerk voor de zorg van chronische pijn, die ook de huisartsen bevatten en die het globale dossier van de patiënt en de multidisciplinaire centra voor de evaluatie en de behandeling van de pijn beheren. De rol van deze multidisciplinaire centra zou zijn: het aanbieden van multidisciplinaire adviezen en behandelingen op verzoek van de artsen en de opstelling van netwerken. Men mag niet vergeten dat bij de eerste discussie aan het Verzekeringscomité in maart 2001, verzetten de vertegenwoordigers zich van de artsen tegen de oprichting van deze multidisciplinaire centra.

2002

 

 • Oprichting van een werkgroep chronische pijn binnen het Raadgevend Comité van de Chronische Ziektes, onder leiding van Dr. J. Boly.

 • Uitwerking van een ontwerp-overeenkomst tussen RIZIV en de multidisciplinaire referentiecentra van de chronische pijn, volgens de aanbevelingen die in het Witboek worden bepaald.

2004

 

 • Het RIZIV sluit bij wijze van experiment overeenkomsten af met negen referentiecentra voor de pijn af.

 • Ter herinnering, de schatting bij het begin bedroeg 20 referentiecentra op nationaal niveau. Dit cijfer is verminderd tot twaalf voor budgettaire voorschriften en tenslotte hebben negen centra aan de selectiecriteria beantwoord.

 • De BPS wint de prijs "Pfizer International Award", een bedrag van 100 000 $. Deze prijs is toegekend voor het project dat gaat over de sensibilisering van de pluridisciplinaire behandeling van de pijn voor de huisartsen. Het project wordt geconcretiseerd begin 2005.

 • Wijziging in de statuten van de BPS

 • Deze wijziging is voor het grootste deel gevolgd van de nieuwe wetgeving voor vzw's.

2005

 

 • Start van het pilootproject van het RIZIV « Multidisciplinaire pijncentra» op 1 mei. Negen multidisciplinaire centra worden erkend in België.

 • Organisatie van de "First Interuniversity Course in Algology" in oktober 2005.  Deze cursus is de uitkomst van discussiepunten voor de uitwerking van een meer gestructureerde opleiding in Algologie, in het verlengde van het Witboek.

2006

 

 • Vernieuwing van het bureau van de BPS en de beslissing om de communicatie met de leden te verbeteren.

 • Vernieuwing van de look (ander logo), nieuwe website, continue communicaties met de leden via "express email".

2007

 

 • Reactivatie van de werkgroep Chronische Pijn temidden van het Raadgevend Comité van de Chronishe Aandoeningen.  De criteria worden uitgebreid voor de herkenning en de werking van tweedelijnscentra.

 • Opstellen van de globale tekst met als titel: " project voor de vordering van de Chronische Pijn in België".  Deze tekst werd verspreid naar de officiële instanties.

 • Publicatie van de nieuwe nomenclatuur voor de interventionele technieken in algologie in het Belgisch Staatsblad.

2009

 

 • De federale overheidsdienst van de volksgezondheid lanceert twee pilootprojecten in overleg met de BPS: De algologische functie (halftijds verpleegkundigen in 73 ziekenhuizen ) en de multidisciplinaire werkgroepen (halftijds psychologen in 36 ziekenhuizen).

 • Een interuniversitaire onderzoeksteam werd door het ministerie opgelegd de huidige situatie te evalueren en voorstellen te doen voor de toekomst.

2011

 

 • Het interuniversitair onderzoeksteam levert een consensus rapport in dat meerdere aanbevelingen bevat voor een financiële structuur van de werkgroepen van de chronische pijn in België.

2012

 

 • Een symposium dat georganiseerd werd door de BPS en SPF volksgezondheid verzamelt talrijke belanghebbers in de algologie in België voor het bespreken van de toekomst.

2013

 

 • De 3 pilootprojecten die hierboven beschreven werden halen hun deadline op 30 juni. Ten gevolge van het consensusrapport en de onderhandelingen tussen de BPS en de FOD volksgezondheid , gingen er op 1 juli nieuwe pilootprojecten van start. Multidisciplinaire algologische teams worden in alle ziekenhuizen opgericht. 36 multidisciplinaire centra, voornamelijk  bestaande uit 3.8 ETP non-medici, werden opgericht.

 • Het nieuwe bestuur van de BPS stelt een nieuwe, interactievere website voor, om de communicatie tussen de leden te vergemakkelijken.

 • De Professional Interest Groups (PIGs) worden gevormd.

bottom of page