Informatie voor patiënten

Beste bezoeker,

Welkom op de BPS-website!

De BPS (Belgian Pain Society) is de standaarddrager geworden van pijnbehandeling volgens het Bio - Psycho - Social model.

Dit betekent dat ze het pijn team van een ziekenhuis volledig ondersteunt, dat in samenwerking met de huisarts niet alleen het organische aspect van de pijn (buik, rug, hoofd etc.) zal aanpakken, maar ook de interactie en invloed op de geest en het sociale aspect.

Veel ziekenhuizen werken op deze manier al in samenwerking met één of meer klinisch psychologen (s), pijnspecialist (s), fysiotherapeut (s), ergotherapeut (s), maatschappelijk werker (s) en diverse andere disciplines (revalidatie fysiotherapie) , neurologie, neurochirurgie, orthopedie, enz.).

Sinds juli 2013 financiert de FOD Volksgezondheid een multidisciplinair algologisch team in alle Belgische ziekenhuizen, met als missie het ontwikkelen van pijnbestrijdingsstrategieën, voornamelijk gericht op ziekenhuispatiënten. Daarnaast hebben 35 ziekenhuizen een multidisciplinair centrum voor chronische pijn kunnen ontwikkelen, dat ook patiënten op poliklinische basis ontvangt.

Een interdisciplinaire aanpak van chronische pijn, waarbij u (als patiënt met uw voorgeschiedenis en de resultaten van de klinische evaluatie) voorop staat, blijft de pijler van een goede pijnbehandeling.

Hierdoor kunt u proberen te voorkomen dat uw pijn chronisch wordt of, als de pijn al goed ingeburgerd is, uw kwaliteit van het dagelijks leven verbeteren.

Door te klikken krijgt u de lijst van multidisciplinaire centra erkend door de FOD Volksgezondheid.

Wij wensen u veel succes met uw behandeling.

Belgian Pain Society (BPS) - +32 16 340 411 - info@belgianpainsociety.org