top of page

Vlaamse Pijnpsychologen

PIG Psychologen / VPP (Nl)
Website

Objectieven:

  • Het bieden van een inhoudelijk platform waar, vanuit de stuurgroep en me thematische inbreng van de leden, pijnrelevante bijscholingen, lezingen en intervisiemomenten worden georganiseerd rond thema's die de pijnpsycholoog, werkzaam in Multidisciplinaire Pijn Centra en/of Multidisciplinaire Algologische Teams, aanbelangt.

  • Behartigen van interdisciplinariteit in het veld van de acute en chronische pijn.

  • Een bevoorrecht aanspreekpunt in Vlaanderen zijn in het reflecteren over en bij het nemen van beslissingen betreffende de ontwikkelijk van pijnstructuren in België.

  • Samenwerking ondersteunen tussen 1ste, 2de en 3de lijn.

  • Reflecteren over de filosofische, ethische en deontologische aspecten bij de behandeling van chronische pijn.

  • Onderschrijven van het bio-psychosociaal model.

  • Belangenbehartiging van de pijnpsychologen.


Contact

Evenementen

26 maart 2024: Samenkomst in het RZ Heilig Hart Tienen, Centrale vergaderzaal, 3de verdieping campus Mariëndal, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen*


Agenda

09u30 - Onthaal

10u00  - Presentatie en intervisie: Pijn en verlies: rouwproces en/of uitdaging tot herstel 

12u-13u - Middagpauze 

13u-13u30 Mededelingen 

13u30-16u Intervisie en praktijk: Visualisatie oefeningen bij pijn: wat bestaat er, wie werkt er mee, en hoe wordt het ervaren?  


Om met deze oefeningen de brug te maken naar het emotiegericht werken en de opleiding Emotion Focused Therapy. 


(*) op een 10 minuten wandelen van Tienen station. Voor diegenen die met de auto komen, is er morgelijkheid tot parkeren op de bezoekersparking


30 september en 1 oktober 2024 : 2 daagse opleiding Emotion Focused Therapy door Jef Slootmaeckers in de vergaderzaal Zolder van Kop van Kessel-Lo, Leuvensestraat 18, 3010 Leuven.   


Het emotie-gericht werken bij mensen met chronische pijn krijgt zowel in onderzoek als in de klinische praktijk meer aandacht. Als organisatie voor psychologen die dagelijks werken met deze groep patiënten in de Multidisciplinaire Pijncentra en de Multidisciplinair Algologische Teams willen we mee stappen zetten in deze ontwikkeling. 


3 december 2024: locatie nog te bevestigen   


Agenda

09u30 - Onthaal

10u00 - Praktische toepassingen EFT bij mensen met chronische pijn, deel 1  

12u-13u - Middagpauze

13u  - Mededelingen

13u30-16u - Praktische toepassingen EFT bij mensen met chronische pijn, deel 2 De samenkomsten van de Vlaamse Pijnpsychologen worden georganiseerd voor psychologen werkzaam in Multidisciplinaire Pijncentra en Multidisciplinair Algologische Teams.

PIG events
bottom of page