top of page

Special Interest Groups (SIG) van de BPS

Special interest Groups zijn ontwikkeld door de International Association for the Study of Pain als gevolg van ontwikkelingen in pijnonderzoek en patiëntenzorg. Naarmate de kennisbasis zich uitbreidt, wordt het voor clinici en onderzoekers met specifieke interesses steeds belangrijker om een forum te hebben om zeer specifieke kwesties diepgaand te bespreken. Een Special Interest Group (SIG) biedt deelnemende leden de mogelijkheid om een intensieve, multidisciplinaire en diepgaande discussie te voeren over bepaalde interessegebieden.


De Belgian Pain Society wil de ontwikkeling van SIG's in België bevorderen en zal ondersteuning bieden aan geïnteresseerden. Verschillende SIG's zijn momenteel in ontwikkeling. Als je een nieuwe Special Interest Group wilt oprichten, neem dan contact op met een lid van het bestuur.

IASP Logo 270X98_1504021088752_1.png

SIG Médecine Intégrative

SIG Médecine Intégrative

Website
IASP Logo 270X98_1504021088752_1.png

SIG Révalidation (Fr)

SIG Révalidation

Website
IASP Logo 270X98_1504021088752_1.png

SIG MATO

SIG MATO: Multidisciplinaire pijnteams Oost-en West-Vlaanderen.

Het MATO is anno 2023 opgericht om de werking tussen en binnen de verschillende ziekenhuizen te uniformiseren en professionaliseren. Twaalf ziekenhuizen uit Oost- en West-Vlaanderen nemen actief deel aan de overlegmomenten en dragen bij tot een betere samenwerking. 

Website
IASP Logo 270X98_1504021088752_1.png

BePPA

Zorgverleners op zoek naar oplossingen voor de pijn en angst bij kinderen.
Professionnels du soin à la recherche de solutions pour la douleur et la peur des enfants

IASP Logo 270X98_1504021088752_1.png

SIG MATA

SIG MATA : Multidisciplinaire Algologische Teams Antwerpen

bottom of page