Special Interest Groups (SIG) van de BPS

Special interest Groups zijn ontwikkeld door de International Association for the Study of Pain als gevolg van ontwikkelingen in pijnonderzoek en patiëntenzorg. Naarmate de kennisbasis zich uitbreidt, wordt het voor clinici en onderzoekers met specifieke interesses steeds belangrijker om een forum te hebben om zeer specifieke kwesties diepgaand te bespreken. Een Special Interest Group (SIG) biedt deelnemende leden de mogelijkheid om een intensieve, multidisciplinaire en diepgaande discussie te voeren over bepaalde interessegebieden.


De Belgian Pain Society wil de ontwikkeling van SIG's in België bevorderen en zal ondersteuning bieden aan geïnteresseerden. Verschillende SIG's zijn momenteel in ontwikkeling. Als je een nieuwe Special Interest Group wilt oprichten, neem dan contact op met een lid van het bestuur.

BePPA

Zorgverleners op zoek naar oplossingen voor de pijn en angst bij kinderen.
Professionnels du soin à la recherche de solutions pour la douleur et la peur des enfants

SIG MATA

SIG MATA : Multidisciplinaire Algologische Teams Antwerpen

SIG Revalidation

Special interest Groups have been developed by the International Association for the Study of Pain as a consequence of developments in pain research and patient care. As the knowledge base expands, it becomes more and more important for clinicians and researchers with specific interests to have a forum to discuss highly specific issues in depth. A Special Interest Group (SIG) provides participating members with an opportunity to carry on intensive, multidisciplinary, in-depth discussion in certain areas of interest.

Belgian Pain Society (BPS) - +32 16 340 411 - info@belgianpainsociety.org