top of page

Pijnverpleegkundigen

PIG Verpleegkundigen (Nl)

De werkgroep pijnverpleegkundigen bestaat uit geëngageerde verpleegkundigen voor wie het pijnbeleid nauw aan het hart ligt. De werkgroepleden komen uit verschillende zorgsettings in gans Vlaanderen. De werkgroep probeert haar steentje bij te dragen om het pijnbeleid in de zorginstellingen en de thuiszorg te verbeteren enerzijds door pijnverpleegkundigen te ondersteunen, anderzijds door beleidsmaatregelen van dichtbij op te volgen. De werkgroepleden engageren zich om een netwerk te creëren voor pijnverpleegkundigen en om hen vormingsmomenten en accurate kennis aan te bieden. Zo heeft de werkgroep ook een nauwe samenwerking met de Belgian Pain Society voor het jaarlijkse congres.  

Contact

Events

PIG events
bottom of page